0181 851372 info@cp-coaching.nl

Kan uw medewerker niet meer werken in zijn eigen functie?

Is uw medewerker niet meer instaat een functie in uw bedrijf te vervullen?

Heeft uw medewerker een nieuw thuis nodig?

Wanneer wordt het 2e spoor ingezet?

Ten eerste verstaan we onder spoor 2 alle activiteiten, gericht op werkhervatting buiten de eigen organisatie.
Maar wanneer moet het worden ingezet? Zodra er geen zicht (meer) bestaat op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie, moet er een adequaat tweede spoor traject worden gestart om de hervattingskansen van de arbeidsongeschikte werknemer zo veel mogelijk te vergroten. De wet verbetering poortwachter verplicht u om uiterlijk 6 weken na de eerstejaarsevaluatie (=in de 52e verzuimweek) met het tweede spoor traject te starten.

Hoe werkt een spoor 2 traject?

Eerst vindt er een gesprek plaats tussen de re-integratiebegeleider en het desbetreffende bedrijf. De visie van de werkgever kan belangrijke input geven voor het aankomende traject. Daarna starten we met een uitgebreide intake, waarbij er gesproken wordt over genoten opleidingen, werkverleden, werkwensen, hobby’s en de privésituatie. Vervolgens wordt een werknemer arbeid klaar gemaakt, door zijn CV, sollicitatiebrieven en online presentatie te verzorgen. Hij gaat zich oriënteren op de arbeidsmarkt, werkt aan zijn arbeidsritme door middel van stage of een werkervaringsplaats. Via een stage, werkervaringsplaats en of jobhunting gaan we voor een duurzame plaatsing. Via een traject bij CP-coaching voldoet u aan de eisen van de wet verbetering poortwachter.

Effect 1 Individueel: mensen werken naar vermogen

Het tweede spoor traject draagt bij aan de optimale inzetbaarheid van de werknemer.
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen.

Resultaat: mensen werken (weer) naar vermogen en zijn duurzaam inzetbaar.

Effect 2 Financieel: voorkomen schade

CP-coaching zorgt dat u voldoet aan de eisen van de wet verbetering poortwachter.

Een adequaat tweede spoor traject houdt de kosten laag. Een nieuwe werkgever neemt de loonkosten over en door het op tijd inzetten van het traject voorkomt u een eventuele loonsanctie in het 3e jaar.

N

Voorkom loonsanctie

N

Weegt belasting en belastbaarheid van de mens in werk

N

De coach die bij jou past

N

Coaching naar werk

N

Duurzaam resultaat

N

Regionaal netwerk

ALLES WAT JE NODIG HEBT ONDER ÉÉN DAK

Het arbeidsdeskundig onderzoek, arbeidsdeskundige begeleiding en ook de re-integratie in het 2e spoor. Allemaal binnen één organisatie.
Daardoor kennen we uw casus, uw werknemer en uw bedrijf als geen ander.

Wilt u een offerte voor een 2e spoort traject of een arbeidsdeskundige onderzoek?

Laat uw gegevens achter in het formulier hiernaast en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

2 + 12 =

DOWNLOAD FACTSHEET

WET VERBETERING POORTWACHTER

Wil jij weten wat de wet verbetering poortwachter inhoudt en waarop het UWV uw inspanningen toetst?