0181 851372 info@cp-coaching.nl

Loonsanctie voorkomen?

Behoefte aan een gecertificeerd arbeidsdeskundige?

Een moeilijk onderwerp, maar liever geen moeilijke taal?

Niet genoeg stappen ondernomen in de re-integratie? Loonsansacties! Laat ons je helpen dit te voorkomen.

Wanneer heeft u een arbeidsdeskundige nodig?

Als u of uw medewerker te maken heeft met een fysieke beperking, een chronische ziekte, een burn-/bore-out of u kunt om een andere reden uw werk niet meer uitvoeren. Dan heeft u een arbeidsdeskundige nodig. U bent namelijk niet voor goed afgeschreven, u heeft toekomst! U kunt met uw arbeidsdeskundige  werken aan een manier om weer aan het arbeidsproces deel te nemen.

Is het arbeidsdeskundig onderzoek verplicht?

Op deze vragen en meer geven we graag antwoorden, neem contact met ons op!

Hoe werkt de arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige is de specialist in mens, werk en inkomen. Hij weegt belasting en belastbaarheid. Wat kan iemand (nog) aan en wat wordt er gevraagd binnen de functie? Is het mogelijk om het werk een beetje aan te passen? Welke gevolgen heeft dit voor werknemer en werkgever? De arbeidsdeskundige geeft u een onafhankelijk advies, waarbij hij werkt binnen de regels van de wet verbetering poortwachter.

Effect 1 Individueel: mensen werken naar vermogen

De arbeidsdeskundige draagt bij aan de optimale inzetbaarheid van de werknemer.U krijgt advies over aanpassingen in taken en functies.  De arbeidsdeskundige kijkt naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen.

Resultaat:  mensen werken (weer) naar vermogen en zijn duurzaam inzetbaar.

Effect 2 Financieel: voorkomen en beperken schade

Arbeidsdeskundigen hebben verstand van arbeidsrecht, sociale zekerheid en verzekeringspolissen. Hiermee staan ze borg voor rechtmatige claimbeoordeling bij ziekte, ongeval of arbeidshandicap. Tegelijkertijd kan een arbeidsdeskundige betrokken partijen re-integratieadvies binnen de wet verbetering poortwachter geven en mensen coachen naar werk.

Resultaat: minder schadelast voor werkgevers, verzekeraars en overheden.

N

Is specialist in mens, werk & inkomen

N

Weegt belasting en belastbaarheid van de mens in werk

N

Ondersteund bij voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid

N

Kijkt actief naar mogelijkheden in werk en het werkvermogen van de mens

N

Advies in Poortwachter proef handelen

N

Coachen richting (betaald) werk

N

Preventief advies geven als het arbeidsvermogen van uw personeel dreigt af te nemen

N

Onafhankelijk oordeel over de schade van een ziekte of handicap bij een persoon

ALLES WAT JE NODIG HEBT ONDER ÉÉN DAK

Het arbeidsdeskundig onderzoek, arbeidsdeskundige begeleiding en ook de re-integratie in het 2e spoor. Allemaal binnen één organisatie. Daardoor kennen we uw casus, uw werknemer en uw bedrijf als geen ander.

Tijd voor een arbeidsdeskundig onderzoek of wilt u een vrijblijvende offerte?

Laat je gegevens achter in het formulier hiernaast. We nemen dan direct contact met je op.

10 + 7 =

Download de factsheet

HOE VOORKOM IK LOONSANCTIES

Wil jij weten hoe je loonsancties voorkomt? In deze gratis factsheet leer je eenvoudig a.d.h.v. een aantal praktische facts hoe het werkt en wat zo’n loonsactie je bedrijf kost.