logo CP-Coaching

WERK VOOR IEDEREEN

Meer over ons

Over ons


Werk voor iedereen

Mensen laten meedoen. Kansen bieden aan (kandidaat-)werknemers. Weten en ontdekken wat werkgevers nodig hebben. En mensen coachen op weg naar een baan: CP-coaching is sterk in werk. Vooral voor mensen die moeilijk aan het werk komen. En voor werkgevers die hart voor hun zaak én voor mensen hebben.

Aanpak

We hanteren een heldere no-nonsense-aanpak. Wij zoeken en vinden werk. En vinden er vervolgens een geschikte kandidaat bij. Dat betekent geen kilo's papierwerk doorworstelen, maar met een open blik goed luisteren, goed kijken naar de wensen en mogelijkheden. En dan zo gauw mogelijk aan de slag.

Voor werknemers

Het begint altijd met een persoonlijk gesprek. Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden. Want die zijn er altijd. Ieder mens heeft immers talenten en kwaliteiten. Waar zou je die willen inzetten? Wat past er bij jouw persoonlijkheid? Met het beantwoorden van die vragen stellen we eerst doelen op. En met die doelstelling gaan we kansen en mogelijkheden verkennen.
Misschien heb je wat sturing nodig? Die bieden we je. CP-coaching heeft daar veel ervaring mee. Wij zijn coaches die je met onderling respect, op een open manier en op basis van gelijkwaardigheid, coachen op weg naar je doelen. Bijvoorbeeld naar een stabiele baan. Liever eerst samen de werkvloer op? Samen kijken of het werkt? Nog wat onzeker over je eigen mogelijkheden? Over die onzekerheid stappen we samen heen. Want we weten uit ervaring ook: voor veel mensen maakt een baan het verschil.

Lees maar hoe Debbie dat heeft ervaren.

Voor werkgevers

Het begint altijd met een persoonlijk gesprek. Waar heeft uw bedrijf behoefte aan? Heeft u gauw extra handen nodig? Of zou u bepaalde werkzaamheden misschien wel anders willen organiseren, zodat uw vaste personeel weer aan het werk toekomt waar ze het beste in zijn?
Met een frisse, open blik verkennen we graag samen de mogelijkheden. Daarbij is het goed te weten dat CP-coaching – van oudsher een re-integratiebedrijf – de markt goed kent. En weet wat mensen kunnen. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien weten we waar en wanneer nog sturing nodig is. Ook die bieden we.

MVO

Heeft u in uw bedrijf geen ervaring met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar wilt u wel iets doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dan bevindt u zich in goed gezelschap: steeds meer bedrijven ontdekken waarom het loont om mensen kansen te bieden. En hoe u dat naadloos kunt inpassen in uw MVO-beleid.
Met zo'n werkwijze creëert u alleen maar winnaars: een nieuwe, uitstekend gemotiveerde werknemer die merkt dat een baan het verschil maakt, uw bedrijf dat nieuwe, positieve energie en extra handen krijgt, én de maatschappij als geheel, die floreert als iedereen kansen krijgt.

Quotumwet

Bovendien bent u, als u nu MVO-stappen onderneemt, voorbereid op de nabije toekomst. Denk maar aan de Quotumwet die in 2017 ingaat. Wilt u weten wat die Quotumwet voor uw bedrijf betekent? En heeft u hart voor uw zaak én voor mensen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Arbeidsdeskundig onderzoek


Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid verschaffen wanneer een werknemer (langdurig) ziek is. Is werkhervatting mogelijk, en zo ja, kan dit binnen de eigen organisatie of moet er een nieuwe werkgever worden gezocht? In een arbeidsdeskundig onderzoek worden de volgende drie vragen beantwoord:

 • Wat kan de werknemer aan?
 • Wat zijn reële verwachtingen?
 • Aan welke wet- en regelgeving moet worden voldaan?

Als duidelijk is wat de medewerker aankan en wat verwacht mag worden, worden oplossingen geformuleerd. De arbeidsdeskundige adviseert over mogelijkheden om het werk te hervatten, een eventueel re-integratietraject en mogelijkheden binnen of buiten de organisatie.

Wanneer laat u een arbeidsdeskundig onderzoek doen?

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan in de volgende situaties zinvol zijn:

 • Wanneer een medewerker (langdurig) ziek is en aangeeft het werk niet meer te kunnen doen
 • Wanneer niet duidelijk is of een zieke medewerker in de toekomst het werk weer zal kunnen doen
 • Wanneer onduidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van een medewerker zijn na of tijdens het ziekteverlof
 • Wanneer de re-integratie moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet helemaal duidelijk is
 • Wanneer het (eind)doel van de re-integratie onduidelijk is.

Hoe gaat een arbeidsdeskundig onderzoek in zijn werk?

Elke arbeidsdeskundige kent zijn of haar eigen aanpak en deze is uiteraard afhankelijk van de situatie. In grote lijnen ziet elk arbeidsdeskundig onderzoek er wel min of meer hetzelfde uit. Vaak worden eerst gesprekken gevoerd met de bedrijfsarts en werkgever over de functie, de organisatie, andere functies, het verloop, het functioneren van de medewerker en hun visie op mogelijkheden en oplossingen. Vervolgens vindt er een bedrijfsonderzoek plaats, waarbij de mogelijkheden binnen de eigen organisatie worden geïnventariseerd. De bevindingen uit dit onderzoek wordt verwerkt in een rapport en teruggekoppeld naar de betrokkenen. In sommige gevallen wordt ook overlegd met het UWV en de arbodienst.

Interesse in de diensten van CP-coaching?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Vul ons contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Jobcoaching


Jobcoaching

Ieder mens heeft mogelijkheden én beperkingen. CP-coaching kijkt vooral naar de mogelijkheden. Omdat iedereen kan uitgroeien tot een gewaardeerde werknemer. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een Wajong-uitkering of FML (Functionele Mogelijkhedenlijst). Voorwaarde is wel dat mensen goed worden begeleid en ondersteund. CP-coaching biedt die steun.

We hebben veel ervaring (*) met het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Dat zijn intensieve trajecten op maat, met veel contact tussen werkgever en cliënt. Omdat vooraf duidelijk moet zijn wat de verwachtingen en mogelijkheden zijn. Maar die inspanning is het altijd waard: met een succesvolle, langdurige plaatsing bent u als werkgever een trouwe, uitstekend gemotiveerde werknemer rijker.

Hoe werken wij?

CP-coaching biedt concrete hulp in de vorm van jobcoaching en jobcarving. Jobcoaching is altijd maatwerk. Dat gaat soms ver: bijvoorbeeld eerst samen met een werknemer werkzaamheden uitvoeren op de werkvloer (coaching on the job). Om uit te vinden of het werkt. Om te ontdekken of de werkgever er gelukkig mee is. En om in de praktijk te ondervinden of het klopt wat we samen hebben bedacht.
In andere gevallen laten we de (kandidaat-)werknemer direct zelf op de werkvloer ervaren hoe het is. Daarna bespreken we wat goed gaat en proberen we lessen te trekken. Altijd met hetzelfde doel voor ogen: een baan bieden waar werknemer én werkgever gelukkig van worden.

CP-coaching heeft veel ervaring met jobcoaching van specifieke doelgroepen. Of het nu gaat om kandidaat-werknemers met fysieke, psychische, verstandelijke of visuele beperkingen: wij kennen de mogelijkheden én de onmogelijkheden.

Lees wat Jobcoaching deed en doet voor Debbie.

*uit onafhankelijk kwaliteitsonderzoek (Blik op Werk, april 2016) onder klanten blijkt dat CP-coaching (veel) beter scoort dan het landelijk gemiddelde van re-integratiebureaus en behoort tot de top van Nederland. Bij het kwaliteitsonderzoek werden onder meer kwaliteit van de dienstverlening, het nakomen van afspraken en communicatie beoordeeld. CP-coaching beschikt over het Blik op Werk Keurmerk.

Splitsen

Jobcarving klinkt misschien wat ingewikkeld, maar het gaat hierbij vooral om het splitsen van werk. We bekijken eerst welke functies u als werkgever zou kunnen onderverdelen in gespecialiseerd en ongeschoold werk. Vaak kunnen ongeschoolde taken worden samengevoegd tot een (parttime) baan. Die werkzaamheden kunt u laten verrichten door een (minder) geschoolde werknemer.
En daardoor kunnen de andere werknemers zich volledig richten op hun hoofdtaak: het werk waarvoor ze ooit zijn aangenomen. Intussen wordt het ongeschoolde werk met enthousiasme uitgevoerd door een werknemer met een beperking.
CP-coaching heeft veel ervaring én succes met deze werkwijze. Een manier van werken die alleen maar winnaars kent: een tevreden werkgever, contenter personeel én een gelukkige nieuwe werknemer, die merkt dat een baan het verschil kan maken.

Re-integratie 2e spoor


Wet verbetering poortwachter

Een zieke werknemer is voor iedereen vervelend: uiteraard in de eerste plaats voor de werknemer, maar zeker ook voor u als werkgever. De Wet Verbetering Poortwachter is bedoeld om het aantal langdurig zieken terug te dringen. Doel van de wet is om de werknemer zo gauw mogelijk weer werkfit te krijgen.

De Wet Verbetering Poortwachter gaat in op het moment dat uw werknemer bijna 6 weken ziek is. Uw werknemer heeft dan al minimaal 1 gesprek gehad met een bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts zorgt voor een probleemanalyse. Daarin staat wat nodig is om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Hierna geldt het volgende proces:

 • Week 8, plan van aanpak
 • Week 42, ziekmelding UWV
 • Eerstejaarsevaluatie -> vanaf dit moment is spoor 2 verplicht
 • 1 jaar en 9 maanden, WIA-aanvraag
 • Deskundigenoordeel

Het doel van deze wet is om de instroom in de WIA (Wet werk en inkomen) te beperken. Als werkgever is het belangrijk om te voorkomen dat u een sanctie krijgt opgelegd. Bij het missen van een re-integratiekans krijgt u onherroepelijk een sanctie. Dat betekent dat u 1 jaar extra loon moet doorbetalen, met herstelmogelijkheden. Dat wilt u uiteraard voorkomen.

Re-integratie 2e spoor

Het liefst wilt u dat uw werknemer - ondanks ziekte - inzetbaar kan blijven binnen uw bedrijf. Soms is dat echter simpelweg niet mogelijk.
Als werkgever heeft u de plicht om, na de eerstejaarsevaluatie, spoor 2 in te zetten voor uw werknemer. Dit houdt in dat u voor re-integratie buiten het eigen bedrijf moet gaan kijken. CP-coaching kan u daarbij helpen.

Wat wij bieden

CP-coaching gaat met uw werknemer aan de slag om een geschikte functie te vinden buiten het eigen bedrijf. Wij beschikken over een groot netwerk en we hebben veel ervaring met het actief benaderen van werkgevers. Wij zijn dus sterk in werk: wij vinden geschikte functies voor uw werknemer.
Lukt het, ondanks alle inspanningen, niet om de werknemer te re-integreren? Dan helpen wij bij de aanvraag van de WIA.
In de meeste gevallen slagen we er wel in om de werknemer te plaatsen in een nieuwe functie. Dat betekent winst voor iedereen:

 • De werknemer heeft een nieuwe baan;
 • De werkgever mist geen re-integratiekansen (dus geen sancties);
 • Doorbetaling loon stopt.

Detachering


U heeft (veel) werk en wilt ook flexibel blijven? Dan is detachering, payrolling of uitzenden wellicht de oplossing voor u. CP-coaching helpt u daarbij. En neemt u veel werk uit handen.

We werven en selecteren kandidaat-werknemers met zorg. Daarbij kijken we, op grond van ruime ervaring met detachering, heel goed naar de mens achter het curriculum vitae. Kwaliteit zit niet altijd in diploma's, wel in mensen. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor mensen met een (arbeids)beperking. En wij weten hoe we mensen, met al hun talenten, mogelijkheden én onmogelijkheden, kunnen laten stralen.

Detachering kan in veel gevallen een goede oplossing zijn, met grote voordelen voor u als werkgever:

 • U vindt in korte tijd een uitstekende vervanger voor een medewerker die met zwangerschapsverlof of langdurig ziek is.
 • U bent flexibel in het aantal mensen dat voor u actief is. Pieken en dalen in het werk vangt u gemakkelijk op.
 • U bent geen tijd en energie kwijt aan de werving en selectie van goede kandidaten voor een vacature. Dat doet CP-coaching immers voor u.

Goed om te weten: in veel gevallen waren onze klanten zo tevreden met de kandidaten vanuit detachering, dat het op termijn alsnog heeft geleid tot een vast dienstverband.

U bent nog niet helemaal thuis in alle bestaande werkgeversregelingen? Over eventuele loondispensatie, loonkostensubsidie en mobiliteitsbonus die wordt verrekend in het inleentarief? Geen nood, neem vooral vrijblijvend contact op met ons, want CP-coaching kent alle hindernissen en mogelijkheden. En weet dus ook dat dat mensen met een beperkte arbeidsproductiviteit binnen uw organisatie tegen zeer verantwoorde kosten kunnen worden ingezet.
Informeer vooral vrijblijvend naar onze aanpak en de tarieven.

Vacatures


Debbie Bouhuizen: Ze zijn er altijd voor me


Debbie Bouhuizen is sinds 2014 Wajonger. Via het UWV kwam ze bij CP-coaching terecht. Dat bleek in haar geval een gouden greep: tot haar grote tevredenheid heeft ze inmiddels een fijne baan bij Albert Heijn. Ik werk nu, op basis van een tijdelijk contract, 13 uur per week als caissière in Den Haag en dat gaat hartstikke goed, ook mijn werkgever is heel tevreden. Ik wil niet thuiszitten, wil heel graag werken, en dat lukt nu dus ook. Mijn contract is inmiddels twee keer verlengd. Het liefst zou ik een vaste aanstelling krijgen, maar ik weet niet of dat erin zit.

Bij CP-coaching kan ik altijd terecht met vragen. Over de persoonlijke begeleiding ben ik heel positief, mijn coach weet precies hoe mijn situatie is, hij is een vertrouwenspersoon voor me; ik kan desnoods 's avonds bellen. Maar eigenlijk is dat niet meer nodig, gemiddeld hebben we nog één keer per week contact. En in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als de regels veranderen, staan ze direct voor me klaar. Dat is een fijn gevoel: ze zijn er altijd voor me.

Wie is wie?


Chris Peters

Arbeidsdeskundige

 

Info@cp-coaching.nl

Derk Legerstee

Arbeidsdeskundige

Jobcoach

Derk@cp-coaching.nl

Eva Dillenius

Jobcoach

Regio Den Haag

Eva@cp-coaching.nl

Kim Dusseldorp

Jobcoach

Regio Dordrecht

Kim@cp-coaching.nl

Ebelina Dijkhuis

Spoor 2 specialist

 

Ebelina@cp-coaching.nl

Contact


Kunnen wij u helpen?

Bezoek- en postadres Brielle:
Krammer 8
3232 HE
(alleen op afspraak)

Bezoekadres Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93C
3311 JG
(alleen op afspraak) 

Bezoekadres HNK Rotterdam:
Vasteland 78
3011 BN
(alleen op afspraak)

Bezoekadres De Compagnie
Geestbrugkade 32
2281 CX Rijswijk
(alleen op afspraak) 

Stuur ons een bericht


*
*
*